Sivuston ylläpitäjä


Ammattiliitto Pro
Selkämerenkuja 1 A
00180 Helsinki
www.proliitto.fi
jasenpalvelu@proliitto.fi
Puhelin 09 172 731

Liity jäseneksi nyt

Liity Pron jäseneksi tästä.

Kiinnostuitko?

Voit tilata isännöintialaa hoitavan Pron sopimusala-asiamiehen keskustelemaan sinun ja työtovereidesi kanssa isännöintialan kysymyksistä ja haasteista. Kerro meille mikä työpaikallasi askarruttaa, räätälöimme tilaisuuden tarpeisiinne. Ota yhteyttä!

Faktaa työaikalaista

Työaikalain määritelmä työajasta on yksinkertainen; työhön käytetty aika ja aika jolloin olet velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Esimerkiksi lounastaukoa ei lasketa työajaksi, jos sinulla on tuolloin oikeus ja mahdollisuus poistua työpaikalta. Matka-aika tai varallaoloaika eivät myöskään kuulu työaikaan, koska niistä korvataan erikseen.

Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään 8 h päivässä tai 40 h viikossa. Toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on yleensä sovittu työajaksi 7,5 h päivässä / 37,5 h viikossa.

Työaikalain mukaan työnantajan on kirjattava toimihenkilöittäin tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset. Kirjanpitoon merkitään joko

a) säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä korvaukset niistä tai

b) kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä korvaukset niistä.

Silloin kun normaali työaika ei riitä, voidaan tehdä lisä- ja ylityötä. Ylityöstä tulee sopia aina tapauskohtaisesti työnantajan kanssa. Lisätyö tarkoittaa sovitun säännöllisen työajan ylittäen tehtävää työtä ja sitä voi syntyä vain silloin kun työaikasi on sovittu työaikalain mukaista työaikaa lyhyemmäksi, esim. 37,5 h/viikko tai 7,5 h/päivä.  Lisätyön palkka on joko normaali tuntipalkka tai työehtosopimuksissa sovittu korotettu palkka. 

Ylityö on työtä, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja suostumuksellasi laissa säädetyn säännöllisen työajan (8 h päivässä ja 40 tuntia viikossa) enimmäismäärien lisäksi. Ylityön enimmäismäärä on 138 h neljän kuukauden jaksolta, kuitenkin enintään 250 h vuodessa.

Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan työehtosopimuksien mukaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla sekä seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Työlain mukaan viikkoylityöstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tehtävästä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka. Sopimalla ylityön palkan voi vaihtaa vastaavaan vapaaseen tai joustovapaaseen.