Sivuston ylläpitäjä


Ammattiliitto Pro
Selkämerenkuja 1 A
00180 Helsinki
www.proliitto.fi
jasenpalvelu@proliitto.fi
Puhelin 09 172 731

Liity jäseneksi nyt

Liity Pron jäseneksi tästä.

Kiinnostuitko?

Voit tilata isännöintialaa hoitavan Pron sopimusala-asiamiehen keskustelemaan sinun ja työtovereidesi kanssa isännöintialan kysymyksistä ja haasteista. Kerro meille mikä työpaikallasi askarruttaa, räätälöimme tilaisuuden tarpeisiinne. Ota yhteyttä!

Isännöitsijöiden työaika

Isännöitsijät ovat aikaisemmin työskennelleet pitkälti omissa isännöintiyrityksissään yrittäjinä eikä työaikalaki ole heitä koskenut. Isännöintialan toimintaympäristö on viime aikoina keskittynyt yhä suurempiin isännöintitoimistoihin, joissa isännöitsijät työskentelevät palkkatyössä toimihenkilötehtävissä.  Yrittäjähenkisestä historiallisesta työmarkkina-asemasta johtuen työaikalakia on sovellettu vielä 2010-luvullakin isännöitsijöihin vain satunnaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue pyysi syksyllä 2011 työneuvostolta lausuntoa siitä, onko isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia. Lausuntopyynnössä kerrottiin sekä isännöitsijän että teknisen asiantuntijan työsopimuksissa sovitun kuukausipalkasta. Isännöitsijälle maksettiin lisäksi asiakasyhtiöiden kokouksiin osallistumisesta erilliset palkkiot voimassa olevan tariffin mukaan. Työsopimuksissa oli myös lauseke, jonka mukaan työntekijät luokiteltiin työaikojen osalta johtaviksi toimihenkilöiksi eli heille on sovittu kokonaistyöaika.

Lisäksi työsopimuksissa oli sovittu siitä, että työaikojen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia käytäntöjä kellonajoista, joiden aikana työntekijän oli oltava asiakkaiden tavoitettavissa.

Lausunnossaan Työneuvosto antoi asiassa yleisen lausunnon siitä, ovatko isännöitsijät (hallinnolliset) ja tekniset isännöitsijät työaikalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa johtavassa asemassa. Työneuvosto katsoi, että asiassa ei ollut tullut esille sellaista selvitystä, jonka perusteella (hallinnollisten) isännöitsijöiden ja teknisten isännöitsijöiden voitaisiin katsoa jäävän työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle sen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Työnantajat ajattelevat, että isännöitsijöiden työn luonteen vuoksi työaikoja on vaikea valvoa ja siksi niitä ei ole. Isännöitsijöiden työaikoja voidaan seurata kuten muidenkin työntekijöiden työaikoja, jos halua löytyy. Normaaliin työaikaan toimistolla voidaan käyttää samanlaisia seurantamenetelmiä kuin muillakin työntekijöillä ja iltakokouksista pidetään pöytäkirjoja, joihin aloitus- ja lopetusaika merkitään. Tästä paketista on helppo koota isännöitsijöiden työaikaseuranta.

Työaikalain mukaan työajaksi luetaan sekä työhön käytetty aika että se aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Moni isännöitsijä odottelee työpaikallaan iltakokousten alkamista ”omalla ajallaan”. Voisiko odotteluajan kenties käyttää hyödyllisemminkin? Liukuva työaika ja mobiili työajanseuranta voisi ratkaista edellä kuvatun turhauttavan tilanteen. Pelisäännöistä tulee sopia työpaikalla.